2010. augusztus 3., kedd

Újtípusú polihisztorok

ELŐZETES:

Polihisztor-nak szűkebb értelemben a több tudományágban kiváló, egyetemes tudású személyt nevezzük, bővebb értelemben pedig az olyan személyt, akinek a tevékenysége az élet több területén, a tudományon kívül főleg a művészetekben vagy a sportban, egyaránt jelentős.
A polihisztor - Leonardo Da Vinci – önarckép

1.  Főbűn a kevélység (lat. superbia)

A kevélység a büszkeség elfajulása; mig a büszke ember nagy becset tulajdonít személyes tulajdonságoknak, birtoknak, származásnak, kitüntetésnek, de azért nem néz le szükségképen másokat, csak a magáét tartja nagyra, esetleg joggal, addig a kevély, főleg másokkal szemben, kiket lenéz, tartja magát nagyra, nagyobbra mint szabad. A büszke a maga érdemét beszéli; a kevély mások érdemét lenézi. A kevély ember rendesen hiú is, a kevélység az öntudat túltengése, önmagunk mások felé helyezése...

Bosch: A hét főbűn - Hieronymus Bosch festménye, másik címén: A Bölcsesség asztala (1485)

CZÍMEK, RANGOK HALMOZÁSA 
Módszerválltásnak becézett rendszerválltás óta, mint a rossz deák valahogyan mindig a demokrácia könyvének első oldaláig jutunk el, és tapodtat sem tovább és ez bármennyire "profán" - nem véletlenszerű. A társadalmi válltozások mindig természetes ellenálásba ütköznek az emberek körében, igazán az embereknek szükségük van a válltozásokra, viszont valójában teljesen idegen új helyzeteket teremtve nem találják magukat fel benne és elidegenülnek még a válltozás lehetőségétől is. E pillanatban a jó régi szokásokhoz híven (római birodalom) oszd meg és uralkodj elmélet gyakorlatában a populistáké a terep, akik megmagyarázzák mit kell csinálni és ezt követően miért nem lehetett megvalósítani! A populista nemzetieskedők a kereszt árnyékában farkast kiálltanak a nyáj megrettenve az ő karámjukat választja nem gondolva arra, hogy a "védelem"-nek ára lesz, jó pásztorként bírkanyírásnak hívjuk e becses feladatot és amikor pőrén marad a birka "írúl-pirúl" és takargatja csúnyáját, majd felocsúdva bégetni kezd, legközelebb nem a ti karámotokat választom, majd újra a farkast kiálltó karámjában találja magát és nem érti, hogy újra pőrére nyírták...és újra bégetni kezd...
A társadalmi válltozások lassú és hosszantartó folyamatok, nehéz átfordítani a diktatúrához szokott népességet a demokrácia lehetőségéhez amikor a vezetőiktől ezt is várják el. Az írányítók meg elődeik előnjogait másolják és válltoztatni sem akarnak azokon, mert-hát a kiválltságosok a társadalom fenntebbi kasztjaihoz tartozók sokasága, demokratikus választásokon megszerzett előnyjogokkal... Beszélhetnénk a "Pál-fordulásokról" is ennek a folyamatnak a negatív fejleményeiről is mely mételyezik a társadalmat, mivel a társadalom emberek csoportjai alkotják, adott térben és időben, egyszerűen  a párt cserék, a bűnösöknek a megbocsájtás...Egyértelmű, ha valaki a kommunizmusban pocsék elvtárs volt, az hogyan lehet immáron a demokráciában jó úriember? Sehogy! Viszont ezzel kell szembesülnünk, mert-hogy a megtért báránykák a legjobb báránykák, addíg míg nem jő a farkas...bonyolult és kanyarodjunk vissza a főcsapásra.

Az MNT-ben leestek a tisztségek. A papírforma stimmel, polihosztorokból álló, legális gyűlekezet fogja vezetni a Kánaán felé a nyájat, némi egyházméltósági segédlettel. Elgondolkodtam, valahogy az útóbbi évtizedekben mindig ugyanazok a nevek forogtak a "pikszisben" megint ez történt, egyértelmű a történelem ismétli önnmagát, a jó kommunistából lesz az igaz hívő a következő választásig. Ami a szakemberséget-polihisztorságot illeti, kik maradhattak fenn az elmúlt évtizedekben, érthető ugye!
Szépen lassan eljutunk a vezér szólamig, a czímek rangok halmozásáig. Egy tehetséges ember befutásáig a genetikusok szerint négyezer (!) hasonló és jobb képességű egyén veszik el a társadalom süllyesztőjében! Eme adat igen elszomorító a fogyatkozó vajdasági magyarság szemszögéből. A társadalmi nyerészkedők kasztja éberen ügyel arra, hogy ez a jövőben sem legyen máskép. A módszereik ismerősek: kirakat perek, lejárató hadjáratok, vélt és valós ellenségképek...A választottak egyéni konpetenciája felér egy istenség nagyságával, ilyen csapata még Zeusznak sem volt az Olimpuszon! Az MNT-ben is halmozódnak a czímek és a rangok, hogy ezek az emberek mikor foglalkoznak azzal amihez értenek, örök kérdés marad! Az egész társadalmunk ebben a malomkerékben őrlődik, miért lenne ez másképp a kisebbségként kezelt vajdasági magyarságnál?
Eddig a hallottak és látottak alapján a szerbiai korrupció ellenes ügynökség szélmalom harcot folytat a czímek és rangok halmozása ellen. Számtalan esetben rámutatott az érdek összeférhetetlenségre és abból származó törvénytelenségekre, eddig mindhiába. Hiába mondja ki az idevágó törvény, hogy az a személy amely a törvényhozásban vesz részt egyidőben nem vehet részt a törvény végrehajtásában is  a hatalom erre fittyet hány és külön előnyjogként kezeli a hatalom mindkét pillérén áló kádereit (Szerbiában-szokás jog, hogy a hatalomra nem érvényesek a rendszabályok és a törvények). Kurriózumként a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényben politikai alkúként becsúsztatták, hogy az ott tisztségetviselők nem esnek az államhivatalnoki kategóriába (!?) holott az állam költségvetéséből tartja fönn és az állam idevágó törvényét hajtják végbe, egyértelműen végrehajtói szerepkör. Alkotmánybírósággal meg kellene vizsgáltatni e törvényt e szempontból. 

A szerbiai korrupció ellenes ügynökség legújabb határozata alapján tizenöt napon belül négy Demokrata párti tartományi képviselőnek kellene döntenie, hogy marad e a tartományi törvényhozásban avagy lemond a község írányitásáról (polgármesterekről van szó). Közöttük van Predrag Dr. Mijits Csóka Község elnöke, Szécsány, Ópáva és Palánka első emberei is. Még mindig politikai kérdésként tartják számon a czímek és rangok halmozását és frakció ülésen fognak dönteni e törvénytelenségről és a következő lépéseikről egy egységes nyilatkozat formájában (!?) A törvény egyértelmű és 2000 óta mindenkire érvényesnek kellene lennie még a törvényhozókra és a törvény végrehajtóira is. Amennyiben elgondolkodunk e viselkedési formákról, azt az üzenetet kapjuk, hogy a törvényeket nem kell tisztelni a szabályokat nem kell betartani. Egyértelműen az anarchia felé sodródunk. Felmerül a kérdés bennem is, miért kell olyan törvényeket, szabályokat alkotni amit nem tudnak betartani? Nem infantilis? Avagy a nép azért választotta meg őket, hogy mindenek felett álljanak, akkor a javaslatom: "a kiváltságokról szóló törvényt" sűrgősen meg kell hozni és az alkotmányt át kell írni és magának a Demokrata pártnak a demokrácia szót törölnie kell mindenhonnan és be kell vezetnie az alkotmányos diktatúrát. Az összes törvény preambullájában be kell írni: "a törvény csak a népre vonatkozik". A nép az a csoportosulás, amely kimarad önszántából a törvényhozásból és a törvény végrehajtásából, egyszeri joga van négyévenként a mindenkori hatalmat megválasztani...
Margit Zoltán

2 megjegyzés:

 1. A Szerb hatalom elfogadhatatlan törvénysértéseinek listája:

  - Elektronikus hírközlésről szóló törvény lehetővé teszi, a belügyminisztériumnak és a BIA –nak (titkosszolgálatnak) ,hogy nyomon kövessék a polgárok mindenféle kapcsolattartását-kommunikációját a bírósági meghatalmazás nélkül.

  - A hírközlésről szóló törvény drasztikus büntetést látott elő, törvénybe iktatták a szólás szabadságának korlátozását – Alkotmánybíróság előtt megbukott a törvény.

  - A korrupció ellenes ügynökségről szóló törvény értelmét és betartatási hatályát veszítette a kormány engedélye végett, amely megengedi a tisztségek halmozását.

  - A nemzeti tanácsokról szóló törvény szelektív alkalmazása a nemzeti tanácsok megalakulása szempontjából.

  - A nemzeti kisebbségekről szóló törvény, kisebbségi választói névjegyzékek jó hányada hamisított volt.

  - A népképviselők választásáról szóló törvényben nem kívánják hatályon kívül helyezni a „bianco” lemondás intézményét, amely alkotmányellenes.

  - A bírók megválasztásánál és kinevezésénél megsértették az alkotmányt és az idevágó törvényt.

  Forrás: BLIC online:
  http://www.blic.rs/Vesti/Politika/201435/Vladu-bas-briga--sto-krsi-zakone

  VálaszTörlés
 2. 2010. augusztus 9. [18:29]
  Rodoljub Šabić: Visszaéltek a kisebbségi választók adataival
  A SZERBIAI ADATVÉDELMI BIZTOS NYILATKOZATA A VAJDASÁG MÁNAK

  „A kisebbségi nemzeti tanácsok megválasztása előtt, a választói névjegyzékek összeállítása során visszaélések történtek a személyi adatokkal” – nyilatkozta a Vajdaság Mának Rodoljub Šabić (a képen) köztársasági adatvédelmi biztos. Elmondta, hogy szinte nincs olyan község Szerbiában, ahol ne került volna sor ilyen jellegű visszaélésre, ami a törvény értelmében bűncselekménynek számít.
  Egy újbelgrádi feljelentés nyomán az adatvédelmi biztos munkatársai csak ebben a fővárosi választási körzetben 40 olyan személy nevére bukkantak, akik saját tudtuk és beleegyezésük nélkül kerültek fel a névjegyzékre, ezért Rodoljub Šabić ismeretlen személyek ellen megtette az első bűnvádi feljelentést, amit hamarosan tíz újabb feljelentés követ majd. Az adatvédelmi biztos hangsúlyozta, hogy „Szerbiában szinte egyetlen olyan község sincs, ahol ne történt volna visszaélés a kisebbségi önkormányzati választások előtt a névjegyzékek összeállításának folyamatában.”. Arra a kérdésre, hogy ki okolható a történtekért, Šabić azt válaszolta: „a szerbiai emberi jogi és kisebbségi minisztériumnak a kisebbségi választói névjegyzék elkészítésére vonatkozó utasítása kizárta annak lehetőségét, hogy a személyi adatok védelme megvalósulhasson".
  Az adatvédelmi biztossal készült interjút hamarosan teljes egészében közöljük.
  Ternovácz István

  VálaszTörlés

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék