2013. október 11., péntek

Ferde szárba szökkent ismét a nagykikindai tök...Ferdítések jönnek, mennek.
Az idő mily gyorsan száll.
Nagykikindán ismét érik a tök
Lesz kalács, móka, kacagás...

Mindegy hol állsz ma már,
talpalj, loholj, együtt a haladással!
Ne feledd hálául, tökmagot törhetsz majd pár napig,
boldoggal és boldogtalannal.

Tegnap sárgát virágzott a tök,
ma narancssárgát.
Egy a kuckó a kemencébe,
ott ahol sül a nagykikindai ferde tök...

Pista bátyám, ha Nagykikindán jársz,
ne talpalj el a város szép házán.
Kóstold meg te is a ferde tökös rétest,
hidd el, jobban csúszik ezután a feketeleves!

Aki pedig dallikázni szeret az minden strófa után megismétli:

Tegnap sárgát virágzott a tök,
ma narancssárgát.
Egy a kuckó a kemencébe,
ott ahol sül a nagykikindai ferde tök...

A tavai nagykikindai “tökös-napokról” regéltek már a bánáti regölősök, hogy új ferdítések láttak napvilágot az önkormányzat háza-táján és talán boldognak is “köllene lönni”, hogy még beszélik és furcsa mód vetik papírra az magyarnak szavát...

No, de vannak még a szórvány sorsba süllyesztett bánatos Bánságban is "nyelvérzékeny" emberek, akiknek már igencsak sérti a szemét és a fülét az őszi nagykikindai “tökös napok” óta történő ferdítések, nevezetesen az új szavak farigcsálása, tákolása, alkotása, -érdekessé teszi nyelvi változatosságunkat, újabb bánáti dialektus van kialakulóban, olyan -lálinszki magyar*: pola voda - feles víz, bor nélkül, mint a papnál...egy iszik és kétszáz énekel tőle...

Az idén is folytatótik e nemesnek nem mondható szokás, amelyre már a Magyar Tudományos Akadémia figyelmét is fel kellene hívni, hogy megvédjük, netalán levédjük a szórvány "keverten-ferde" nyelvezetét. A gúnyhatáron kívül rekedtek nyelvezete, míly módon keveredett a gyarmatosítók nyelvezetével és az milyen hatással van a beszélt délvidéki magyar nyelv "fejlődésére"-  kellene, hogy szólaljon a tudományos munka.

Miért is? 

Vakargatják jogosan tudósaink kobakjukat, hiszen az irodalmi magyar nyelv elvei szépen le vannak fektetve. Egyszerű a válasz, mert itt vajdasági szerbként gondolkodó magyar nyelvről beszélünk! 

Tudjuk!

Íme néhány példa ebből a fajtából:

űdítő = szok
medence = bazen
községháza = opstina
szociális munkaügyi központ = szocijalnó
színház = dóm
üvegflakon  = plasztiküveg
tűzoltóság  = vatrogasznó  ...

A közösségi körhöz tartozást a következő kötőszavakkal, (amelyek itt kötő mondatok (!?)-új fogalom lőn születőben) erősítik meg az itt éldegelők: hogyishíjják, mijacsuda, juteszembe...

Haladás van azért Nagykikindán, ezt meg kell említeni, de most nem az irányról beszélünk, hanem a nagykikinda község honlapjáról. Már örülni kell, annak is, hogy nem a "google translate" fordította a ferdíteni valót, hanem ízes nyelvezetű hazánkfia-leánya! Egyébként a google jó írányba halad, csak a gond a gondolatmenet, adott szakma nyelvezete stb., amit még meg kell oldaniuk, de a semmitől kettő tökmagos zsakcsóval több! 

Igen, örülni kell, hogy egyes "anyagok" le vannak ferdítve, az érdekessége a történetnek, hogy a vajdasági magyarokért nagyon harcolók, akik a hatalomért még az ördöggel is szövetkeznek, ezt követően Szent István koronája előtt fohászkodnak, ezidáig nem vették észre! Hoppá! A szelektív látásmód mindenkinek kijár, főként, ha olyan körletbe csöppen az ember, ahol nem lehet saját véleménye, mert azt a vezér nem tudja elviselni nárciszoid tulajdonsága végett. Ilyenkor jön a lerágot csont:  "Nem kell magyarkodni, hanem a magyarságért tenni kell"... 

E gondolaton elméláztam, az általam ismert nyelveken nincs is ilyen kifejezés, szerbkedni, szlovákolkodni, románkodkodni, angolkodkodni, németkedkedni, osztrákkodkodni (eltörik a nyelvem a sok kodkodácsolástól)..., ez is egy silány magyar találmány a szolgalekűség jegyében...

A nagykikindai honlap magyarul! Tömör gyönyör! A megszólítás is míly bensőséges az AKTUÁLIS címszó alatt, olyan "tetus": Legyetek értesítve..., három pont, hogy selytelmesen gondolatébresztő legyen az alatta megjelentek ismét helyesírási és gondolatmeneti hibákkal hemzsegve. 

Ismét példázok: 

Agro-ipari zóna = valamilyen terület, amelyen mezőgazdasággal foglalkoznak
irányító bizottságok  = végrehajtó tanács
helyi parlament = Községi Képviselő Testület
direkt = közvetlen
indirekt = rejtett
bodog = bodogtalan ellentétje vagy bodag
kiorosziak  = Kisorosziak...

A  képek magukért beszélnek:


Igen, október van és újra Nagykikindai "octoberfest" - 28. TÖKNAPOK, amely most hétvégén, október 10-13. közötti időpontban lesz megrendezve!

Igen, van szórólap! Igen, van magyarul is! Íme:

  

A ferdítésből származó eredeti forrás - szerbnyelven az összehasonlítás végett:Szemezgettem, de hagytam még megoldandó kérdéseket, mert hogy néz ki, ha az újságban a megfejtett keresztrejtvényt közlik le...

TÖK-TEKERÉS  = Ismét a "paraszt-erotika" nagybetűvel (Pista bátyánk nagykikindai őstermelő...tekergetik a főtéren). Tudjuk itt nem bántják a magyart**, csak szeretetből simogatják...
TÁRSALKODÁS A SZÁRAZMALOMBAN  = A legényanyából a polgármester választási jelenet jut erről eszembe:


FALUSI SAROK = falusi szeglet, részlet...bízom benne, hogy nem a repedt sarokra gondolt a ferdítő, mert az igen bizarr látvány egy papucsos nagykikindai menyecskén...
EURÓPAI SAROK = zeg-zugos európai...
MAGYAR KULTÚRA HATÁROK NÉLKÜL = Határon átívelő magyar népzene

Karikatúra: Danas-Corax 

Ferde szárba szökkent ismét a nagykikindai tök, kicsit sárga, kicsit narancssárga, kicsit kukacos, nyersen savanyú is, de a miénk! Meddig engedjük, hogy nyakunk köre csavarja indáit, ez már csak tőlünk függ, no meg a legszebb, legaranyosabb magyarjainktól, akik úgy harcolnak a déli végeken élő magyarokért, hogy azok minél előbb elhagyják szülőföldjüket, érdekes úgye?

Sírva vigad a nagykikindai magyar is, hát szóljon a nóta:

Sárgán virágzik a tök, hukk jajj!
Lassan hazadöcögök, hukk jajj!
Útközben meg állok,
nagyokat...
Sárgán virágzik a tök...


Kapcsolódó:


Margit Zoltán

*lálinszki magyar = délvidéki szerb ember, aki meg mer szólalni magyarul enyhén hamiskásan. 

**Szegeden magyarul jól beszélő szerb, aki Szerbiában magyar.

2013. október 10., csütörtök

Az eljárás most már nem csak törvény-, de alkotmányellenes is!ÚJABB HOSSZABBÍTÁS

Ivan Bogosavljev bíró, a szabadkai Felső Bíróság tanácsának elnöke aláírásával október 9-én, vagyis azon a napon, amikor éppen letelt volna ez előző hosszabbítás – kézbesítették a végzést, miszerint 2013. november 7-ig meghosszabbították a még tavaly október 22-én letartóztatott és az óta is (most a szabadkai) börtönben lévő hét adai, óbecsei és temerini magyar fiatal vizsgálati fogságát.

A vizsgálati fogság meghosszabbítását azzal indokolják, hogy „a vádlottak szabadbocsátásuk esetén rövid időn belül, megismételnék a bűncselekményt” (amellyel vádolják őket: nemzeti, faji, vallási gyűlöletet vagy türelmetlenség kiváltása, illetve szítása). „Olyan személyekről van szó, akiknek kialakult szélsőséges intoleráns álláspontjai vannak más népek és fajok iránt”, akik „közül egyesek a lakóhelyükről (Ada, Óbecse) céltudatosan mentek a temerini vendéglátó ipari létesítménybe”, valamint „alapos a gyanú, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetésekor kitartást mutattak” – áll a végzésben.

Ez a végzés ellen is fellebbezni fogunk, mivel olyan szubjektív állításokat tartalmaz, amelyeket csak a bírósági főtárgyaláson bizonyíthatott volna az ügyész, ha ilyenre sor került volna az elmúlt csaknem egy év alatt.
A végzés nem csak a Büntető Eljárási Törvény rendelkezéseivel ellenkezik, hanem a szerb alkotmány 31. szakaszával is, amely a letartóztatás időtartamáról rendelkezik:

A letartóztatás időtartamát a bíróság a szükséges lehető legrövidebb időre szabja meg, figyelembe véve a szabadságfosztás okait. Az elsőfokú bírósági határozatával elrendelt letartóztatás a vizsgálatban legfeljebb három hónapig tart, és azt a felsőbb bíróság, a törvénnyel összhangban, még három hónappal meghosszabbíthatja. Ha ennek az időszaknak az elteltével nem történik meg a vádemelés, a terheltet szabadon bocsátják.

A vádemelést követően a bíróság a letartóztatás időtartamát a legrövidebb szükséges időre szabja meg, a törvénnyel összhangban.

A letartóztatott személynek meg kell engedni, hogy a letartóztatás elrendelési okainak megszűntével szabadlábról védekezzen.”

Az Alkotmánybíróság 2013. július 18-án döntést hozott Zvonimir Nikezić, majd október 3-án Miroslav Mišković ügyében, miszerint „sérült a vádlot alkotmányos joga, hogy a letartóztatás korlátozott ideig tartson”. (Mišković hét és fél hónapig volt a börtönben.) 

Az Alkotmánybíróság ezzel azt üzente, hogy „a bíróságoknak ezt az intézkedést nem szabad rutinszerűen elrendelniük és meghosszabbítaniuk”.

Ugyanakkor az újvidéki Fellebbviteli Bíróság elfogadta a Szabadkai Felső Ügyészség fellebbezését a végzés ellen, amellyel Molnár Ferenc, a szabadkai Felső Bíróság tanácselnök-bírója 2013. augusztus 29-én a magyar fiatalok ügyében elkülönítette az akkor még gyanúsított fiatalok 2012. október 23-i, a temerini rendőrállomáson történt meghallgatásáról, az újvidéki Felső Bíróságon készült és a tanúfelismerésről szóló, valamint ugyanennél a bíróságnál a tanúk meghallgatásáról írt jegyzőkönyveket. Az indoklás szerint „erről csak a főtárgyalás megnyitása előtt dönthetett volna” (amire ez idáig nem került sor – B. A.).

A végzést – mondani sem kell – ugyanaz az újvidéki bíróság hozta meg, amelyik eddig is minden fellebbezést elutasított.

Újvidék, 2013. szeptember 10.

Mgr. Bozóki Antal,

Koperec Csongor és Smith Tomas védőügyvédje

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék