2013. szeptember 3., kedd

Kezd elválni a tüdő a májtól - Tisztelt „filatelisták”!Minap egy történelmi politikus, ma civil szervezet vezetője ( aki továbbra is egy párt nevében levelez?! Akkor ki is vezeti a pártot?) pánikrohamában megírt hírlevelében lejáratási kampányba fogott. Valószínű, hogy a rohamát az a többpárti nyilatkozat váltotta ki, amelyben aláírói a területi autonómia iránti támogatásukat fejezték ki. Lejáratási szándékában attól sem riadt vissza, hogy egy elírásból azt olvassa ki, hogy a nyilatkozat aláírói „jobbról” előznek a politikai színtéren, azt sugallva, hogy a területi autonómiát követelők valójában a szélső jobboldalnak kedveznek.

Hogy honnan erednek agyrémei, azt nem tudom. Ahogyan azt sem tudom nyilatkozatával kinek is akar kedvezni, hiszen Bácstopolyán első kézből hallhatta egy Fidesz-KDNP politikustól, hogy ott ahol a magyarság tömbben él, ott a területi autonómia a megoldás.


Egyet azonban biztosan tudok. Még a Belgrád és Pristina párbeszéd kezdetén a VMDK kimondta: nem lehet kettős mérce a kisebbségi jogok érvényesítésében! Azt amit sajátjaiknak követelnek Koszovón, azokat a jogokat adják meg a Szerbiában élő őshonos magyarságnak is. Ha a széleskörű területi autonómia megfelel a szerbeknek, akkor az megfelel nekünk is.


Igaz, egyesek arról győzködnek bennünket, hogy a „perszonális autonómia”(kulturális) az igazi megoldás, míg mások azt állítják az már meg is valósult, és itt van a kisebbségi Kánaán. Ne is követeljünk többet. Állításaik sulykolásában nem riadnak vissza még a folyamatos félrevezetésektől és csúsztatásoktól sem. Az egyiknek van tévéje, rádiója, napilapja, hetilapja, beágyazta magát Belgrádban és Budapesten, míg a másiknak elég vastag orcája és hírlevele van, amelyben arcátlanul azt bizonygatja, hogy a "filatelisták klubja" (ahogyan Dacic miniszterelnök fogalmazott a Pristina kulturális autonómia ajánlata kapcsán), az a valami, az a tuti, míg a területi autonómia fogalma az az ördögtől való. Érvelésükben igazán fajsúlyos argumentumokat sorolnak fel. Vegyük szemügyre őket: mert az irritálja a szerbséget, nincsen kidolgozott autonómia koncepció, még nem jött el a megfelelő pillanat.


Elemezzük őket: Az első és az utolsó „érv” tiszta kimagyarázás miért nem lehet valamit megcsinálni, ezért nem is foglalkozom velük. Azonban az az „érv” miszerint a vajdasági magyaroknak nincsen kidolgozott területi autonómiára vonatkozó koncepció, az egy komoly csúsztatás. Értem én annak a pártvezetőnek a tétovázását és magyarázkodását aki annak idején az autonómia szó hallatán elszökött a kanizsai VMDK közgyűlésről. Legalább hű maradt önmagához.

Azonban ismételten emlékeztetnem kell azt a történelmi politikust, aki ezt a csúsztatást előszeretettel használja ( azt remélvén, hogy a többször elmondott gazság az a végén igazság lesz), arra az apró tényre, hogy átlátszó az amit csinál. Területi autonómia koncepció létezik. Megfogalmazódott például a VMDK 1995-ös dokumentumában, illetve a Magyar Koalíció 2008-as koncepciójában is, ahol pontos és részletes leírásban körvonalazva lett a vajdasági magyar területi autonómia kerete, hatásköre és felhatalmazása.

Ezt a tényt azzal sem lehet lesöpörni az asztalról, hogy a szokásos csúsztatását megtoldván a területi autonómiát követelőket, lejáratási szándékkal Jobbik közelinek akarja bemutatni.


Tisztelt „filatelisták”!


A kép kezd tisztulni. Szavaitokból, tetteitekből minden kiolvasható. Kezd elválni a tüdő a májtól. Mi meg legalább megerősítést nyertünk abban, hogy jó úton járunk. Hogy honnan tudjuk? Abból, hogy azok akiknek nem érdekük utunk bejárása és célunk elérése, eszközöket nem válogatva, megtesznek mindent ellehetetlenítésünk érdekében. Szavaikra, tetteitekre csak egy válaszom van: sumákoltok és alibi politizálást folytattok.

Egyel azért tisztában kell lennetek: ha a gazditoknak már nem lesz szüksége rátok, ti is sorba kerültök. És akkor nem lesz menekvés, nem lesz aki megvédjen benneteket. Addig is, szolgalelkűség, hazugság, megalkuvás legyen a nevetek.

Csonka Áron


2013. szeptember 2., hétfő

TÉNYLEG ÁT KELLENE ÍRNI A MAGYAR TÖRTÉNELMET?A honfoglaló magyarsággal 
a Kárpát-medencébe érkező muszlimokat 
ábrázoló részlet a Képes Krónikából


A szorgos (!) kutató sokszor talál érdekes dolgokat a régi (vagy nem túl régi) könyvekben. Az így létrejövő mozaikokból aztán szép lassan összeáll egy kép…

Íme egy érdekes példa innen: Magyarország 1301–1490 – Hóman Bálintól

http://mek.niif.hu/07100/07139/html/0010/0030-3af.html


Egy érdekes részlet Hóman-tól:

Géza fejedelem és Szent István király állandó békés kapcsolatok létesítésével, népük megtérítésével, a magyarországi katolikus egyház és keresztény királyság megalapításával kaput nyitottak a nyugati szellemnek és nyugati életformáknak, s végleg bekapcsolták népüket a nyugati latin-germán kultúrközösségbe.”
folytatva: „A magyar királyság minden ízében nyugati állammá, a magyar társadalom nyugati mintára szervezkedő rendi társadalommá alakult át.”

még tovább…

A nép ősi finnugor és ogur-török (bolgár) elemei a többszázados symbiosis során már régen teljes etnikai egységbe forrottak össze, de a honfoglalást közvetlenül megelőző időben a magyarokhoz csatlakozó /iszlám vallású٭/ kazár (kabar) s az új hazába keletről folytonosan beszivárgó /többnyire ugyancsak iszlám vallású٭/ besenyő, úz, kun,/egyértelműen iszlám vallású٭[volgai] török-bolgár és arab bevándorlók, az itt talált pannon-szlávok, tótok és bolgár-szlávok, a délvidéki és északkeleti hódításokkal magyar uralom alá került szlavón, horvát-dalmát, bosnyák, szerb, bolgár, kun, oláh és orosz népelemek, a nyugatról sűrű rajokban bevándorló német, flamand és szórványosan jövő francia (vallon), lombard-olasz telepesek tarka népe új etnikai ellentétek csíráit ültette el a magyar egység talajába. 

majd később…

A pogány kunok és más keleti, többnyire mohamedán (izmaelita) bevándorlók hatása alatt felüti fejét újra a pogány mozgalom s új bomlasztó tényezőként hódít teret az iszlám.”

– nocsak, nocsak! Milyen érdekes, miközben a hivatalos (magyarországi, vagy magyar nyelvű) történelem könyvek (történelemoktatás) meg sem említi az Árpád-kori iszlám vallású alattvalókat, Hóman Bálint (http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3man_B%C3%A1lint) történészitt már egyenesen arról ír, hogy „új bomlasztó tényezőként hódít teret az iszlám” Magyarországon 1301–1490közöttBővebben persze nem ír róla, de már ez a közlés is számos, eddig a magyarországi történészek, kutatók részéről meg nem fogalmazott kérdést vet fel.

1)      Ha valóban az adott időszakban úgymond „teret hódított az iszlám” a Magyar Királyságban, ez nem egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az Árpád-házi királyoknak voltak muszlim alattvalói?

2)     Ha bizonyíthatóan élt abban a korban a Magyar Királyságban iszlám vallású népesség, (és az „teret hódított”) akkor nem lehetett jelentéktelen! Márpedig, ha jelentős, vagy jelentékeny dologgal állunk szemben, akkor az miért hiányzik a történetírásból, a történelemoktatásból?

A kérdések számát jócskán lehetne még bővíteni… de most talán ennyi is elég ahhoz, hogy megfogalmazzuk: nem kellene elgondolkodni azon, hogy a történészek, kutatók, és nyomukban a hazai közvélemény (például a keresztény Magyarországról szónokló politikusok, közéleti emberek) átértékeljék, és szorgalmazzák a történelemkönyvek átírását? Hogy a 21. században végre a történelmi tényeknek, a valóságnak megfelelően mutassák be a magyarság és az iszlám (korai és későbbi) kapcsolatát!

Akiket a téma bővebb kifejtése érdekel, azoknak ajánljuk:

Magyarok és az iszlám
Bizonyítékok az iszlám korai magyarországijelenlétére
Az iszlám magyarországi története, alegújabb kutatási eredmények fényében

(Megjegyzés: a ferde zárójelben csillaggal ٭ jelzett  beszúrások, a pontos értelmezés miatt kerültek a szövegbe!)

ED Ferenci

Író-újságíró, 
történész-kutató vagyok. 
Fáradhatatlanul kutatom a múltat, 
benne a magyarság és a török népek történetét, kapcsolatát...

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék