2010. szeptember 20., hétfő

Adalék az autonómia konferenciához:

A trianoni határmódosítás után, az elcsatolt részek autonómia törekvése lassan elfogy, elhalványul. Mi okozza ezt a folyamatot? Sokféle meglátásokat láttunk hallottunk Budapesten szeptember 18-án a Polgárok Házában megrendezésre került autonómia konferencián.
Fotó:erdély.ma
Egyetlen egy hozzászólaló adott irányvonalat és megoldást a kisebbségbe szorult nemzetrészek számára Wittner Mária országgyűlési képviselő személyében, aki a kettős állampolgárság intézményében látja a nemzet egyesülését, fennmaradását és lehetőségeit az Európai Unióban.

Menjünk sorjában:

Balsai István és Lezsák Sándor hasonló szólamban ígéretet tettek, hogy a határon túli magyarok autonómia törekvéseit támogatják, és nem felejtkeznek el róla. Az országgyűlés alelnöke a következőket mondta: „Ami tény, hogy Trianon óta folyamatos, nemzetgyilkos, a Kárpát-medence valamennyi területére kiterjedő etnikai tisztogatás áldozatai vagyunk”.

dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi tanár előadása élmény volt, megtudhattuk, hogy mi a valós történelmi oka annak, hogy a magyarságot miért nem „szeretik” a szomszédos népek. „Sokan már felrótták nekem, hogy a múltban élek és el kellene lépnem arról a határkőről, viszont aki nem ismeri a múltját, nem lehet sikeres jelene és jövője”- jegyzete meg.

Duray Miklós előadásában önmagával vitázva, folyamatosan belegabalyodott saját gondolat meneteibe és teljesen ellentmondó téziseket állított szembe, értelmetlen és érthetetlen szónoklatában a MOL-t és az OTP ill. a magyar nagytőke bevonulását hibáztatta a felvidéken előállt helyzetért. A felvidéki politikai elit csúfos bukását „gyónta” meg, ezt követően. Idézem: „Borúsan látom a helyzetet, a felvidéki magyarok szerinte feladták az autonómiát. Oda sem tudtak eljutni, hogy azon a szinten kerüljenek túl, amit 1919-ben, az első világháború után meghatároztak. Ez a veszélyes!”  Zárószavai dicshimnuszt zengett a délvidéki MNT-ről és Pásztor István-ról.

Ajánlom elolvasásra a felvidéki Bósza János írását a tények tisztánlátása végett, ami Durayt illeti:

„Autonómia konferencia Budapesten - Csak a hivatalos megmondó emberek beszélhettek” c.

http://www.parameter.sk/blog/bosza-janos/2010/09/19/autonomia-konferencia-budapesten-csak-hivatalos-megmondo-emberek-beszelh

Érdekes hozzászólalása volt és teátrális lelépővel zárt:

Szász Jenő, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke: „Mi nem felsőházat akarunk, hanem teljes jogú állampolgárságot szeretnénk! A képviselőházban jár a képviseleti jog.” Előtte kőkeményen megrótta a magyar szocialistákat öregestül – fiatalostul, csapolta az RMDSZ-t, kiemelt fontosságúnak tartotta Duray Miklós felszólalását, majd téves frázisokba bonyolódott a délvidéki magyarsággal kapcsolatban.

Pásztor István is „önkritika” arcpoétikájával nyitott, majd ezt követő energikus „beolvasás” következett a „béka s…e” kifejezéssel megtoldva előtárta a délvidéki magyarok sikertörténetét, ami az MNT illeti… ami az autonómiát illeti „Az előrehaladás első lépése nem a többség jó szándéka és nyitottsága, hanem az, hogy a saját közösségen belül szót váltsanak, és szót értsenek egymással. Amíg ezen nem tudnak túllépni, sehol nem lesz autonómia, ebben egészen biztos vagyok!

dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke bemutatta kárpátalja történetét, autonómia vágyát és a megmaradásukért vívott kemény, de békés harcot.

Miről is szerettem volna beszélni a „kiválasztottak” után?

A „megmondható embereken” kívül más nem kaphatott szót, így csak az érem egyik oldala lett bemutatva a „pártokrácia” megszokott rendszerén belül. Így személyes beszámolóm elmaradt, bár megpróbáltam a szervezőktől szót kérni apellálva, hogy előző egyeztetéssel megígérték, hogy lehetőséget biztosítanak, e ígéretüket megváltoztatták időközben, hivatkozva az idő szűkösségére, de lehetőségem van írásos formában feltenni kérdésemet…

Szerettem volna bemutatni a délvidéki MNT választása körül kialakult visszásságokat, amelyek lassan országos botránnyá fajulnak és nem egy „sikertörténet” része és semmi köze nincs a délvidéki magyarok autonómiájához. Egyszerűsítve az MNT a VMSZ - autonóm politikai szárnya, amely magába kebelezte az egyházi vezetőket és civilszféra egy részét. Diplomás emberekkel takaródzik, viszont tudnunk kell, hogy a diplomás embereknek diplomájuk van és még egy munkahelyet, szereztek maguknak az MNT-ben, semmi többet. Tették ezt annak ellenére, hogy a délvidéki magyar értelmiség, aki hazájához és közösségéhez ragaszkodik, többször figyelmeztetett erre a visszáságra, mindhiába! (H)arc van! Jó nagy! (H=Hungary, de lehet Hungry)

Az MNT-nek semmi köze az autonómiához, ezzel becsapva a közvéleményt és a délvidéki magyar embert is (a katalánoknak legfelsőbb bírósága is van és teljes körű autonómiát, élveznek, ehhez képest csak az autonómia csírája az MNT, hangsúly a csírán van!)

Az MNT pénzelosztó szervezet, amely a Szekeres László alapítványon keresztül a szegény magyar adófizető állampolgárok pénzét osztja gazdag VMSZ holdudvarba tartozó szervezeteknek-érdekcsoportosulásoknak. Saját programjait – kampányait társfinanszírozza a Szerb Köztársaság költségvetéséből is. Mindenkor a Szerb törvényhozás alá van rendelve és semmilyen önrendelkezéssel nem bír! Véleményezhet, amit egyáltalán nem kell, hogy bárki is figyelembe vegyen…lásd Zenta, Csóka…A Leninizmus alapjait közvetíti, miszerint a materializmus haladó az ideológia romlandó. Teljességében a matéria bekebelezte az MNT-t.

Kanyarodjunk vissza az MNT választásokig. Elemezzünk. 2002-ben háromszázezer délvidéki magyarról beszélhettünk. Ma 240 000 magyar választópolgárt mondhattunk magunkénak, abból 138 000 ezren iratkoztak fel „kisebbségi magyarnak” ebből 76 287 voksot határoztak meg a „megmondhatók”, ami csak 25%-a NEGYEDE a magyar választóknak egy ÖTÖDE a délvidéki magyarnak! Hol itt a sikertörténet? A zsebben, a megmondhatók zsebébe és itt jelenik meg Lenin szelleme a palackból… Polemizálhatunk egy kicsit: a délvidéki magyarság hátat fordított a politikai elitének – és annak  „autonómia törekvéseihez”, avagy elege van a nevében „félremagyarázó” politikusokból? Ugyebár mennyire legitim az MNT még-ha jogtudósok legálisnak is nevezik? Ez lenne a kisebbségi jogkiterjesztés vége?

Hab a tortán: Rodoljub Šabić adatvédelmi biztos folyamatosan jelentette a Nemzeti Tanácsok választására összeállítandó névjegyzék általi visszaéléseket és törvénysértéseket, ma már feljelentéseket is tett ez ügyben, hangsúlyozva, hogy Szerbiában nincs község, ahol nem éltek volna vissza helyzetükkel, törvényt sértve…

Még egy lépes Öszödhöz közelítve, Zentagunaras!  Gondolom én, ez nem kíván kommentárt!


Valyon a Fidesz MPP miért nem kötött együttműködési szerződést a magyar szocialistákkal a VMSZ mintájára a Szerb Szocialista Párttal? -Mert a Fidesz MPP-nek van ideológia tartása és nem materialista-Leni-ništa…

Személyesen elmodtam Wittner Máriának, hogy az ő elképzelése, -szerintem, a realitás talaján van. A kettős állampolgárság oldja meg a határontúli magyarság kérdését és biztonságpolitikai helyzetét a Kárpát medencében.

Fontos a magyar nemzetrészek együttműködése határon innen és túl ill. tömben és szórványban.

Magyarország soros EU elnöklő pozíciója lehetőségeket ad az elcsatolt területek önrendelkezési jogának biztosítására, amelyet a bekebelező államok békeszerződésekben mind ratifikáltak és folyamatosan fittyet hánynak rá! Amennyiben valaki merészelt is erre hivatkozni, az adott állam belügyébe való durva beavatkozás váddal sziporkáztak…A Katalán példa, élő példa és lehet követelni, nemcsak folyamatosan meghunyászkodni.

A határontúli eredménytelen magyar politikai elit okozza a határontúli magyarok elfordulását az autonómia koncepcióktól, viszont identitásának és gazdasági autonómiájának megőrzése alappillére a szülőföldön maradásnak és megmaradásnak. 

Mit kell tenni? Csak annyit, amennyit a II. Vatikáni zsinat. Nyissuk ki az ablakokat, hogy a huzat kivigye az áporodott levegőt…

Margit Zoltán 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék