2010. november 21., vasárnap

Genézis*, ébredezik az Antikrisztus**?

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet
Az ember folyamatosan a teremtőjét kutatja, keresi,ami talán a legrosszabb önmaga képében és emberi mivoltában. Véletlenek nincsenek az ember teremtette az Isten képet, félve a természet erejétől, árnyékvilágunkat érő számtalan katasztrófája közepette, amikor a teremtő csodája menthette meg a szerencsétlen bajba jutott embert. Az ember genetikai képletében benne van kódolva a teremtője iránti alázata, mely túljuttatja gondokon-bajokon. Valaki ezt elismeri, valaki tagadja...Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás témakörbe tartozó örök kérdéskör egy lépéssel az emberi magyarázhatóság talajára lépett. Az embert a kíváncsisága, leleményessége az eszközök kigondolásában, alkalmazásában és a csoportban való megvalósításban tette a mai "uralkodói" pozíciójába. Kíváncsi lények vagyunk a kíváncsíságunkkal már rengeteg bajt okoztunk a velünk együtt élő állat és növényvilágunknak és az otthonunkat mondott Föld bolygónak. A teremtőt játszó hatalmasok, már atombombát alkotva beavatkoztak népek sorsában, amellyel kínra- kínt válaszoltak a teremtő erejét demonstrálva. A mai napig szerencsénkre csak politikai "vicsorításokra" használják a szuperhatalmak az atom erejét...Mit hoztak létre a robbantások után? Pusztulást, egy kicsit olyannak tűnik, mint az Antikrisztust ébreszgették volna. A földi pokol létrehozásának lehetősége még kíváncsibbá tették a legkíváncsibb ember fajt, a tudósoknak nevezett gondolkodói réteget, a homo sapiens csúcsmodeljét a mesterséges inteligencia kiötlőjét és alkalmazóját, mint plusz intelligenciát, egyszerűen agy az agyban, teremtő a teremtőben a virtuális egyenlőre valótlan valóságos térben?
Az angyali-démoni világ egyensúlyának megteremtése egyház és tudósok közötti szellemi felkészítése az egyszerű földi halandóknak a XXI században komoly fejtőréseket okoz, mert máglyákat már nem ildomos gyújtani és pusztítani az Úr nevében az inkvizíció zászlaja alatt...a föld gömbölyű és mégis mozog bár egykor lapos is volt és teknősbékák hordozták a hátukon...A teremtés elmélete,evolúció-revolúció, vagy, netalán Anti anyag***, hogyan is vagyon? Mi az igazság?  Mi a cél? Krisztus eljövetele előtti Anti-Krisztusi világ megalkotása? A mennyország és pokol összemosása? A bermudai háromszög piramissá alakítása, avagy az örök fényesség energiájának megszerzése? Sok kérdés maradt még megmagyarázatlanul, még a sikerkönyveket alkotó sokat vitatható Dan Brownak, Danikennek és a többi sámánnak...Az emberi evolúció a fegyver készítésében, fejlesztésében és felhasználásában merülne ki? Az emberi hit elmélete  a jók megbüntetése és a gonoszok felmentése lenne, azzal, hogy a megbűnetet jókat a későbbiekben, haláluk után tiszteljük? A gonosz is jónak hiszi magát és időnként úgy viselkedik, mint a valósan jó, mert ő az Anti-jó...Az ember a pusztításra szakosodott lény, bizonyítottan. 
Mi lennénk a teremtő Anti-lényei és büntetésünk a paradicsom elhagyása óta skarlátbetűként a homlokunkra van sütve és a sorsunk végzete saját fajunk megsemmisétésében rejlik? Ma az összes eszköz megvan, hogy ezt a kiválasztottak gombnyomásra meg is tegyék...Az egyik ilyen eszköz Cernben van üzemben és sikert is értek el a héten...
 Az Európai Nukleáris Kutató Szervezet - ALPHA (Antihydrogen Laser Psyhics Apparatus) kisérlete sikerrel járt, 38 Anti-hidrogén atomot állítottak elő vákumban, amelyek az álltalunk ismert hidrogén (pl. vízben lévő) ellentéteti, amelyet fenntartottak a másodperc tized részéig. E rövid idő elegendő volt a megfigyelésre...Össze akarják hasonlítani az anyagot az Anti-anyaggal és válaszolni egy örök kérdésre, van e külömbség az anyag és az anti anyag között...
A Genizist akarják megcáfolni és az ős robbanást bizonyítani. Ugyebár az ős robbanás alkalmakor a teóriájuk alapján anyagnak és Anti anyagnak egyenlő arányban kellett keletkeznie. A világ ma anyagból áll, az antianyag eltűnt...vagy csak mi nem érzékeljük jelenlétét...
A kísérlet neve ALPHA a végeredmény neve OMEGA lesz? A kezdet és a vég. Krisztus volt a kezdet, az Anti-Krisztus a végzet?

Vatikán városban pénteken 150 bíboros tanácskozott XVI Benedek pápa meghívására...

Valami történt Cernben, kezdjünk imádkozni?
Margit Zoltán


 *Mózes első könyve vagy a Teremtés könyve, másként a Genezis (héberül: בראשית Berésít/Brésít, askenázi: Brejsisz; jiddis: בראשית Brejsesz) a Biblia, a keresztény Ószövetség, valamint a Tóra első könyve. 
**Az Antikrisztus a görög ἀντίχριστος antikhrisztosz fordítatlan átvétele, az „ellen”, a „valamivel szemben”, esetleg „helyett” jelentésű ἀντί, és a „Felkent” (Messiás) jelentésű Χρίστος összetétele. Jelentése körülbelül „Krisztus ellenfele, ellentettje, helyettesítője”, vagy „(aki a) Krisztus ellen van”, „(aki a) Krisztussal szembehelyezkedik”. Az Antikrisztus kifejezés ötször fordul elő János apostol szóhasználatában.
A népszerű magyarázat szerint azt a személyt jelenti, aki a Jelenések könyve szerint az utolsó időkben egy rövid időszakra a Krisztus helyébe áll, azaz Krisztus helyére tolakszik, önmagát Istenként állítja be. Ő a nagy „hitető”, a „hazugság atyja”, mindenkivel elhiteti majd, hogy ő hozza el a békét a Földre, holott valójában ő fogja a legnagyobb káoszt és pusztulást szítani az „elragadtatás” után.
***Az antianyagban az atomot a proton, neutron és elektron helyett azok antirészecskéi, az antiproton, antineutron és pozitron építi fel.
Rendes anyaggal találkozva megsemmisül mindkettő (lásd: annihiláció) és energia szabadul fel elektromágneses sugárzás (fotonok) formájában.
Az első antianyagot (antihidrogént) a CERN-ben sikerült előállítani és megfigyelni 1995-ben (Low Energy Antiproton Ring, LEAR). Azóta sikerült antideutériummagot (antiproton és egy antineutron) is előállítani, viszont nehezebb atommagokat nem. Az antianyag ugyanúgy viselkedik, mint a rendes anyag: ugyanazok az emissziós és abszorpciós spektrumai, mágneses tulajdonságai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék