2014. május 25., vasárnap

ZEPPELIN - Tango Down...



– A muzslyai Zeppelin Rádió 2004-től 2009 őszéig egész napos magyar (időnként rövidebb szlovák, román és szerb nyelvű műsorokat is sugárzott. A Nagybecskerek környéki magyarlakta településeken kívül a Zeppelin hangja elérte Magyarittabét, Magyarcsernyét, de jelentkeztek hallgatók Szécsényből, Módosról, Titelről is. Mintegy 15 ezer hallgatója volt.

A Köztársasági Műsorszóró Ügynökség [Republička Radiodifuzna Agencija (RRA) – B. A.] azonban megvonta tőle a sugárzási engedélyt. Sok hasonló sorsra jutott helyi rádióengedély nélkül is folytatta a műsorszórást, az egyetlen bánáti magyar rádió viszont elhallgatott. Az elmúlt öt év alatt számtalanszor szóba került a Zeppelin Rádió újraindításának a kérdése (különösképp a választási kampányok idején). Hétezren követelték aláírásukkal a visszaállítását. Szinte mindenki mindig a szükségességét hangoztatta, de ennek konkrét eredménye nem lett – írja Kecskés István az Élesztgetik a Zeppelint c. írásában.[1]

– A műsorszórási törvény hatályba lépésével a 34 vajdasági, magyar nyelven (is) sugárzó rádió közül (2008. augusztus 31-én) 11 megszűnt. Elhallgatott többek között a Topolyai Rádió, a muzslyai Zeppelin Rádió, a zentai Fox Rádió, a Bajmoki Rádió, a hajdujárási Rádió 90. A negyven éves Szabadkai Rádió magyar műsora regionális frekvencia nélkül maradt. Ezeknek a rádióknak az éterből való eltűnésével felbecsülhetetlen kár érte a vajdasági magyarságot, és csorbult a közösség (szerzett) joga az anyanyelven való tájékoztatásra. A megszűnt szerkesztőségekben dolgozók pedig munka nélkül maradtak – olvasható a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által, a még 2011. november 22-i ülésén (!), „csaknem egy évtizedes előkészületek” és „hosszabb vita után”,[2] elfogadott, a Vajdasági Magyar Médiastratégia 2011–2016 című dokumentumban.[3]



A Zeppelin Rádió csapatának egy része: Bukovics Anita, 
Kelemen Imre,Pakai Tibor, Sziveri István és Nagy Mihály[4]


A médiastratégia munkaváltozatában található még a következő szöveg: „A szórványban vannak olyan problémák, amelyeknek az orvoslása nem tűr halasztást. Ilyen például a magyar nyelvű muzslyai Zeppelin Rádió újbóli megszólaltatása, amelynek a hiányát jelenleg nagyon megérzi Közép-Bánát magyarsága.
A Dél-Bánáti körzetben igény lenne egy olyan rádió beindítására, amelynek a magyar műsora lefedné az egész területet”. [5] (Ez a rész azonban valamilyen oknál fogva nem található meg a médiastratégia végleges szövegében.)

– Nagybecskerek városa, valamint a magyarcsernyei és a bégaszentgyörgyi községek is határozatot fogadtak el, amelyben támogatják a Zeppelin Rádió újraindítását. Reményeink szerint hamarosan ezt teszik majd Törökbecse és Szécsény községek képviselő testületei is – nyilatkozta Siveri István, aki 2004-ben életre keltette a Zeppelin Rádiót.[6]

Most már csak az a kérdés, miért nem szólat meg az utóbbi három évben, illetve mikor fogja hallatni hangját az MNT a megszűnt magyar nyelvű rádiók, beleértve a Zeppelin Rádiót is, valamint a Dél-Bánáti térség magyarjai anyanyelvű tájékoztatása érdekében? Miért nem teszi ezt a Vajdasági Magyar Szövetség nagybecskereki szervezete, amely koalícióra lépett a hatalmi Szerb Haladó Párttal (SNS)?[7] Miért hallgat erről Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház elnöke, aki pártjának éppen Nagybecskereken (2014. május 24-én) megtartott XVI. közgyűlésén azt állította, hogy „a magyar embereket képviselik”?[8]

Újvidék, 2014. május 25.
Bozóki Antal



[1] Magyar Szó, 2014. május 24. 5. Lásd még Kecskés István: (Újra) megszólal a Zeppelin? Magyar Szó, 2010. július 17. 17. és Kecskés István Lesz-e (újra) rádiója Muzslyának? Magyar Szó, 2014. február 8. 19.
[2] Simon Erzsébet Zita: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj…” Új Esély, 2011. december 15. 26.
[3] A dokumentum elérhetősége: http://www.mnt.org.rs/462-VAJDASAGI-MAGYAR-MEDIASTRATEGIA-2011-2016. Lásd a 12. oldalon.
[4] Kecskés István: Falusi (magyar) rádió a Bánságban! http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/dec/31/main.php?l=hetvege.htm#cikk1
[5] Munkaverzió: http://www.mnt.org.rs/1-Aktualis/64-A-Vajdasagi-Magyar-Mediastrategia-2010-2016-munkavaltozata
[6] Lásd Kecskés idézett írását az 1-es alatt.
[7] Lásd a Politikai játszmák c. írásom: Civitas Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2013. augusztus 10. vagy a http://bozokiantal.blogspot.com/2013/08/mas-naplo-13.html oldalon
[8] Kónya-Kovács Otília: Nagybecskerek: Megtartotta XVI. közgyűlését a VMSZ. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17211/Nagybecskerek-Megtartotta-XVI-kozgyuleset-a-VMSZ.html, 2014. május 24. [18:59]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék