2012. augusztus 18., szombat

A klérusnak is (m)elege van (III) - Devictus vincit*


A történelem ismétli önmagát, 
mert nem ismerik sokan a történelmet!Az előző részekben foglalkoztam már az egyház fehérgalléros pereivel, így a sorból nem maradhat ki Mindszenty József magyarország utolsó hercegprímásának koncepciós pere sem.

„Vannak irányzatok, amelyek a “szabadság” jelszavával lépnek ki a világ elé, de nemsokára kiderül, hogy éppen a szabadság hivatalos sírásói. Az egyházüldözésnek Janus-arca van: egyik arc a szabadság diadalmas vonásait mutatja, a másik a hatalomra jutott intoleráns zsarnokok sötét ábrázatát. Kinn, a kapuk előtt az emberi jogokat hirdetik, benn, a kapuk mögött mint a könyörtelen rabszolgaság ’hősei’ lépnek színre”

P. Werenfried van Straaten premontrei szerzetes

A kommunista-ateista hatalom több évszázados multú és hagyományú egyházzal találta magát szemben a második világégés után, amelynek felszámolási szándéka Magyarország népét defanzív ellenállásra kényszerítette. A népnek nem tetszett a rákényszerített Istentelen bolsevizmus, minden alapvető értéket megsemmístő szándékkal bíró, Szovjetúniónak mindenben és még attól is többel megfelelő, vér-vörös posztón felkínált rabiga. A keresztény felekezetek és a vallásos zsidóság természetes társadalmi folyamatként a legnagyobb felekezet mögé állt, hogy védelem alá kerüljenek az általuk képviselt eszmék. Így került a figyelem és az ellenség-kép kellős közőppontjába a római katolikus egyház és annak hercegprímása Mindszenty József.


XII. Piusz pápa 1945. októberében esztergomi érsekké, 48-ban bíborossá avatta és a következő szavakkal búcsúzott tőle: A 32 új bíboros közül, Te leszel az első, aki mártíromságot szenved! Vatikán tudta, hogy a vörös zivatar ellensúlyaként egy erős-karizmatikus személyt kell kineveznie, hogy hitében ne vesszen el a magyar ember, viszont a kemény kiállás a történelmet ismerve halállal végződik...

A kommunistáknak nevezett lények rögtön a hercegprímás ellen ócska, szégyenteljes propagandát indítottak. Hangzottak paroláik: „Mindszenty védi a háborús bűnösöket és fasisztákat.”, „Munkát, kenyeret, Mindszentynek kötelet!”...Igen a rákos rendszerről van szó, mely beírta magát Magyarország legnagyobb szégyenének könyvébe!

Hosszadalmas lejarátási hadjárat után, az egyházaktól elveszik az iskolákat, feloszlatják az egyház által alapított szervezeteket, mindvégig, azt hazudva ország és világ előtt, hogy nem fogják megtenni! Megtették és utódjaik is meg fogják tenni, ha újra eljő a pillanat...

A rendőrség összefércelte végül a koncepciós vádíratott, amelyben már ítélet is született: „Mindszenty József esztergomi érseket hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, kémkedés és valutaűzérkedés gyanúja alapján a rendőrhatóság őrizetbe vette.” A kommunista pártlap, ezt még megtoldotta ezzel: „Közönséges bűnözőt tartóztattak le!”. A nem büntethető igazságot körbefonták a valótlan vádak tömkellegével. A főpapnak hivatalával járó közérdeket szolgáló tevékenységét és az egyéni meggyőződéséből fakadó érveléseit hozták fel ellene vádalapul. A civilizált világban rögtön ejtették volna a felhozott koholt vádakat, de abban a pillanatban Magyarország a vörös primitívuzmus felé sodrodott Sárga könyvet** tartva tenyerében...

Mindszenty József hercegprímást letartóztatása után rögtön bohóc ruhába öltöztették és 38 napon át vallatták, kínozták az elmei torzszülöttek pszichodelikus anyagok bevonásával.A tortúrát követően a bíróság előtt bűnösnek vallotta magát. A világ feljajdult e embertelen eljárás ellen, amellyel egy szent embert gyaláztak és aláztak meg a vörös sátáni szörnyetegek. Viszont e esetre hagyott egy levélben megfogalmazott négy mondatos instrukciót maga mögött, Grősz kalocsai érseknél:

-Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben.
-Nem mondok le érseki tisztemről.
-Nincs vallani valóm és semmit sem írok alá.
-Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye és azt eleve semmisnek nyilvánítom.

Az igazi bűne Mindszenty Józsefnek a szilárd világnézete volt, amely nem párosulhatott soha sem a kommunisták álszent hazug nézeteivel, amelyek semmilyen haladást és fejlődést nem hoztak a kínzásokon és a csábítgatásokon kívül Magyarországnak...

A legnagyobb csapás viszont, akkor érte Mindszenty hercegprímást, amikor Vatikán kiegyezett a kommunistákkal, miszerint Mindszenty eltávolításával Magyaroszág hercegprímási szolgálatából, megkegyelmeznek a bebörtönzött papoknak, híveknek. Vatikánnak tudni kellet volna, hogy a kommunisták soha nem tartják be szavukat, ezt követően a vatikáni ballépés után, igazi “boszorkányüldözés” indult a papságra és a hívekre. Magyarország történelmének legszégyenteljesebb vallásüldözése...
  


Bayer Zsolt - Másfélmillíó lépés Magyaroszágon - 32 év múlva - Börzsöny - Eltűnt kisvasutak, öreg vadászházak
09:00 - 12:00A péterrévei Balcsák Szilárd atya története is nem mindennapi és sok találgatásnak ad helyet, főként, hogy hivatalos magyarázatot a szabadkai püspökség nem adott ki ezidáig. Történt július havában, hogy a népszerűvé vált péterrévei pap kezébe megérkezett az áthelyezésről szóló püspöki határozat. Szilárd atya a határozatot ismertette a hívőkkel. A hívők felháborodtak és az atyát „lakat” alá helyezték a szó szoros értelmében a péterrévei Mindenszentek templomban, amíg a püspök nem ad magyarázatot határozatára. A püspök nem utazott le Péterrévére, ezért a péterréveiek autóbuszra ültek és felutaztak Szabadkára, ahol zárt rácsok várták a püspökség előtt őket. "Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.” . A péterréveik „hitükben megerősödve" utaztak haza dolgavégezetlenül, azt a kijelentést téve, ahogyan viszonyultak most hozzájuk a püspökségen, úgy fognak ők is viszonyolni az egyházhoz! A miséket fogják az elkövetkezőkben bojkottálni. 
 


Útód jelölt az „össznépi lavorban” a világhálón, azt a kijelentést tette, hogy: „aki a püspök úr határozata ellen van az a sátánt szolgálja”... nos az utód, így az utódlástól búcsúzott és nem Péterrévére, hanem Adorjánra került, viszont az "össznépi lavórban" lepellel fedte arcát, igen a bűnnek van bocsájtási szakasza: "Ki kardot ránt, kard által vész ill. ne fesd a sátánt a facebook-ra, mert megjelenik"...

A péterréveik újabb megdöbbenésére Varga Jenő atya, a péterrévei Szent Imre plébániahivatal vezetője szolgáltatott misét a Mindenszentek-templomban. Az atya a misén jelentette be: őt nevezték ki egy évre ebbe a templomba, így ez idő alatt mindkét plébánián ő teljesít majd szolgálatot.

A misén Jenő atya arra kérte a híveket, imádkozzanak Szilárd atya gyógyulásáért. Balcsák Szilárd atyát annyira megviselték ugyanis a történtek, hogy kórházi ápolásra szorul idegösszeroppanás végett, de már jobban van. A fiatal atya gyógyulása után egy évig Szabadkán fog káplánként szolgálni.


Kíváncsi vagyok, hogy mi az igazság amely valahogy mindig a túlsó parton tanyázik, ott ahol még nap sem süt reája, talán az inkák túlvilági birodalmában.

Mindszenty hercegprímás nagysága mély tiszteletet kötelez, igen nagyon kevesen tudnak a végsőkig kitartani, Szilárd atya sokkal kevesebbnél torpant meg, de legalább megpróbált harcolni az igazságtalansággal és az önkénnyel szemben, neki ennyire tellett.

A történelem tényleg ismétli önmagát, nem csoda hiszen a kommunisták átvedlettek báránybőrbe és most demokráciáról regélnek, de a módszereik nagyon is elárulják őket! A déli végeken is egy párt ellenőrzi az magyart és többet árt néki, mint használ. Ma oda jutottunk, hogy az egyházak önként vetették magukat a párt alá a délvidéki magyar nép érdekében. Pontosítva, csakis személyes érdek végett és egy vékonyka rétegnek biztosítva előnyjogokat és hitelességi legitimácíót. A nyájat nyírni kell időnkét és a farkast rá kell ereszteni, hogy egyben maradjon...

Az idő meg fogja mutatni a kártékony tevékenységet, de hol leszünk mi az időben, akkor már?

Sokat gondolkodtam a három rész írása közben, hogy mit ér az egyház hívők nélkül? Vajon az Isten adta az egyesek kezébe, azt a hatalmat amivel visszaélnek nap, mint nap? Nem hinném! Nos egy napon elveszi az ő kezükből is a hatalmat, ahogyan elvette a vérvörös kommunisták kezéből is, igen egyszülött fiát adta érte, újból intő példaként az én történetemben Mindszenty hercegpírimást.

Nem írigyelem a klérust ebben a melegben, mert parancsot kell nekik teljesíteni, olyan parancsokat is, amelyek szöges ellentétben van hitünkkel, vallásunkkal, mert a hatalomnak meg kell maradni mindenáron. Aki ellen mer szegülni, azt leválltják, áthelyezik, lejáratják, nos tanultak a kommunistáktól is egyest, s mást az egyesek! Igen, tisztelet a kevés kívételnek! Mély tisztelet!

Margit Zoltán

*legyőzetve győz – Mindszenty választott jelmondata

**A „Sárga könyv” a közismerten puritán, sőt aszkéta főpapról el akarta hitetni, hogy nyerészkedő, önző ember volt, aki „a miniszterelnöki fizetés háromszorosában megállapított javadalmazását (ugyan) nem vette fel az államtól, ugyanakkor az eddig kiderített feketén beváltott dollárösszegekért körülbelül négymillió forintot zsebelt be.”
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék