2013. március 6., szerda

Pápavásztási útmutató - Pope's Election GuideA pápaválasztás: a pápa halála vagy lemondása miatt (CIC 332.k.) megüresedett legfőbb egyházi hivatal betöltése, -jelen esetben XVI. Benedek pápa  lemondása miatt a bíborosok fogják megejteni a választást Vatikánban. A választói korban lévő bíborosok száma nem haladhatja meg a százhúszat, a nyolcvan éven felüliek nem választhatnak. Ma 115 választó-választható bíboros van (ebből európai 58) és 84 nyolcvanon felüli (ebből európai ötven).

Habár évszázadok óta csak bíborosokat választanak pápának, elméletileg minden megkeresztelt, nem házas férfi lehet pápa, ha egyéb ok miatt nem zárja ezt ki a kánonjog. Viszont ha a megválasztott nem lenne püspök, azonnal püspökké kell szentelni, ha elfogadta a megválasztását. Valószínűleg ilyet nem fogunk látni életünkben. A pápaválasztó Konklávé a Vatikánváros területén, meghatározott részen és idegenek elől elzárt épületekben zajlik, oly módon, hogy megfelelő elhelyezést kapjanak a választó bíborosok és mindazok, akik törvényes jogcímen meghívottak a pápaválasztás szabályos lefolytatásában való együttműködésre. - A pápaválasztás kezdetéül megállapított időpontban az összes választó bíborosnak rendelkeznie kell megfelelő szálláshellyel, és azt el kell foglalnia a Vatikánvárosban újonnan épített Szent Márta Házban.A pápaválasztás megkezdésére meghatározott időponttól kezdve a pápa megválasztásának kihirdetéséig, v. addig, amíg az új pápa azt elrendeli, a Szent Márta Ház helyiségei, s különösen a →Sixtusi kápolna és a liturgikus cselekmények helyszínei illetéktelen személyek előtt zárva legyenek a camerlengo bíboros és az Államtitkárság helyettes vezetőjének tekintélye alatt.  A svájci gárda Michelangelo által tervezett egyenruhában őrködik a Sixtusi kápolna bejárati ajtaja előtt, melyet a camerlengo bíboros belülről bezárt. Feladata a be és kijutás megakadájozása a pápaválasztás folyamatában.Az első hármas csoport tagjai lesznek a Scrutatorok, a másodiké az Infirmariusok, a harmadiké a Revisorok. - A szavazás e fázisában a következő rendelkezéseket kell betartani: a) a szavazócédula négyszögletes legyen, felső felében lehetőleg nyomtatva e szavak álljanak: Eligo in Summum Pontificem, az alsó fele üres legyen, ahová a választott nevét kell írni; ezért a cédulának akkorának kel lennie, hogy félbe lehessen hajtani; b) a szavazócédulát minden egyes választó bíborosnak titkosan kell kitöltenie; olvashatóan, de amennyire lehet, föl nem ismerhető írással írja rá annak nevét, akit választ, de csak egy nevet, különben szavazása érvénytelen, s ezután kétszer hajtsa össze a cédulát; c) a szavazás alatt csak a választó bíborosok lehetnek a Sixtusi kápolnában, ezért, amint a szavazócédulák kiosztása megtörtént, még mielőtt a választók írni kezdenének, a bíboros kollégium titkárának és a pápai liturgiák szertartásmesterének el kell hagynia a termet; távozásuk után az utolsó diákonus bíboros. bezárja az ajtót, majd ahányszor szükséges, nyitja és zárja, pl. amikor az Infirmáriusok kimennek, hogy összeszedjék a betegek szavazatait, s amikor visszatérnek a Kápolnába. - A második fázis a tulajdonképpeni szavazás, ami a következőkből áll: a) a szavazócédulák elhelyezése az urnában; b) összekeverésük és kivételük; c) a szavazócédulák kibontása. - A választó bíb-ok, miután megírták és összehajtották a szavazócédulát, egyenként, a precendencia szokásos rendjében, láthatóan feltartva a kezükben odaviszik azt az oltárhoz, amely mellett ott állnak a Scrutatorok, s amelyre elhelyeztek egy urnát, rajta tálcával a cédulák összegyűjtésére. 
   A Scrutatorok odaülnek az oltár mellett álló asztalhoz: közülük az első fog egy szavazócédulát, kibontja, elolvassa a választott nevét, átadja a második Scrutatornak, aki szintén megnézi a vásztott nevét, majd továbbadja a harmadiknak, aki hangosan és érthetően felolvassa a választott nevét, úgy, hogy az összes jelenlévő választó fel tudja jegyezni egy lapra. Ő maga is feljegyzi az olvasott nevet.   Az lesz pápa, aki megkapta a szavazatok kétharmadát a Sixtusi kápolnában. A 34. szavazástól kezdve csak a két legtöbb szavazatot kapott bíborosra lehet voksolni, ők maguk pedig ki vannak zárva a szavazásból. A szavazás XV. Gergely pápa 1621-es rendelkezése óta titkos, a bíborosok eltorzítják kézírásukat, hogy ne lehessen azonosítani őket. Így ez nem befolyásolja későbbi kapcsolataikat. A megválasztottól megkérdezi a bíborosi kar második vezetője, hogy elfogadja-e a megbízatást. Ha igen, akkor megkérdezik, hogy milyen nevet választ.  Ezután átvezetik a Könnyek Szobájába, ahol három különböző méretben előre elkészített pápai öltözék közül választhat.


A bíborosok az új pápa elé járulnak, majd a bíborosi kar harmadik vezetője bejelenti a Szent Péter-bazilika balkonján, hogy annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Majd bejelenti a megválasztott polgári nevét és pápai nevét. 


Az új pápa rövid beszédet mond, és Urbi et Orbi áldást oszt. 

Forrás:

Vatican Insider nyomán: http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/come-si-elegge-il-papa/
http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%A1pav%C3%A1laszt%C3%A1s.html
http://margitzoltan.blogspot.com/2013/02/kezdetben-volt-kegyelem-vegen-petrus.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék