2010. november 1., hétfő

Látjátuk feleim szümtükhel*...

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk... (Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk...) Por és hamu no meg szemét! A temetőben, a csókai római katolikus temetőben halottak napján...A szemetet nem kellet volna a közművesítési vállalat "magyar-keresztényeinek" elhordaniuk a csókai római katolikus temetőből? Értem, a választások elmúltak a puszta ígéretek elillantak...A rendbetett sírkerteket a szemétdombok csúfítják Csókán... Aki nem ismeri a múltját, nem tisztelheti jelenét és nem készülhet fel a jövőre...Szégyen!!!
A csókai római katolikus temető halottak napján: 
A bejáratnál lévő szemetes konténer teljesen tele, mellette sírról lehordott keresztjelkép eldobva...
Krisztus urunk kereszthalálát a szemét "ékesíti"...
Egy sírkert utca egy szeméttelep...
Egy másik sírkert utca egy újabb szemétteleppel...
A sírokról "lehervadt" művirágokat hova dobjuk? Csakis a sír mellé...
Kijelölt szemétlerakó, hol is lehetne máshol? Csakis a sírok között...
Kukorica termesztés a csókai temetőben az 1831-ben tömegsírban temetett kolerások fölött...  
Szárkúp a csókai temetőben...
...Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábraám, Izsák, Jakob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatnia íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!
...Szerelmes Barát[a]im! Imádjunk ez[en] szegény ember lelkéért, [a]kit Úr ez[en] napon ez[en] hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. Clamare ut: kyrie eleison!
Ma halottak napján Csóka lelkét is temettük...Farkas Szilárdra** idén sem került virág...Móra Ferenc Csókán hagyta a csapot és a papot...
*Halotti beszéd és könyörgés
**Farkas Szilárd csókai plébános, akinél Móra Ferenc megszállt a csókai ásatások során és akitől minden segítséget megkapott a Csókán töltött éveiben.

Ha tudni akarjátok, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézzétek meg temetőjét!  Széchényi István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink