2012. augusztus 8., szerda

A klérusnak is (m)elege van (II)...


A hal fejétől bűzlik,
de a farkától kezdik tisztítani...
                           /Anonymouse/


Általam máglyának nevezett napocska igen pörköl bennünket, de az igazság valahogy mindig a túlsó parton tanyázik, ott ahol még nap sem süt reája, talán az inkák túlvilági birodalmában...

A jó szándék és a nyitottság vajon mire elegendő a rend-szeren belül? Főbűn, ha valaki Rolling Stonest, avagy Pink Floyd-ot hallgat szabadidejében? Az már bűn, ha a nyáj is kiáll a jó pásztora mellett, igen az nagy bűn! A népszerűség növeli a bukás esélyét a rend-szeren belül ez már örök érvényű igazság. Krisztusunknak is az volt a főbűne, hogy népszerű volt, aki népszerű az ellensége a rend-szernek! Míly métely a kétely! Kabzsiság és irigység keserű poharában igazi esencia!

Középszerű bólogatók táborára van szükség, ez már régi képlet. Az elődök „jó-tét” tevékenységének takarása, nehogy a rend-szerbe vetett hit megbomoljék a félrevezetett tömegekben, azokban akik fizetnek is azért, hogy higgyenek a lehetetlenben is, ha kell vakon és lássák azt a csodát is, amely csak egy egyszerű fizikai avagy kémiai trükk. A hívőnek egy kötelessége van, hinnie kell neki...


Cristiano Banti festménye (1857): 
Galileo a római inkvizíció előtt  

Itt már Galileo heliocentrikus tanaiból fakadó per jut eszembe, ő a pápa nézeteit egyik művében a Simplicius (egyűgyű) szájába adta, ki sokszor keveredett ellentmondásba önmagával, itt még csak kivívta Vatikán ellenszenvét...Valójában túlbuzgó Dominikánusok félreértették Galileo által Castellininek írt levelet és eretnekséggel vádolták meg őt. E levélben főként a Kopernikuszi tanokat népszerűsíti: földet a bolygók közé sorolta, napközpontú modellt említ...a fő mondandó: megszűnt az éles különbség a földi és égi történések között, így ellentétes tanokat hirdetett a bibliai ószövetségben írott versekkel. Az egyház először szembesül nyilvánosan a tudomány erejével, de győzedelmeskedik ellene hatalmából kifolyólag, mert beláthatatlan társadalmi és etikai következményei lehettek volna, ha e tanokat, akkor elfogadják. Igen, az egyház hatalma megszűnt volna...”És mégis mozog...”

Egy oldal Kopernikusz fő művének 
– A De Revolutionibus – kéziratából 

Kicsit a legújabb kori menesztések is a nagy elődök menesztésének „jogi-technológia” manírjait idézik fel, igen a nap alatt nincs új, csak egyre melegebb...

A népszerűsége lett a bűne - Bezák Róbert érsek

Róbert Bezák felvidéki érsekkel kezdeném, mint a sejtelmes bevezetőben az őt ismerők vélték helyesen felfedezni. Az érsek leváltása körüli bonyodalmakat követve a mindenkori hatalom védelme minden eszközzel doktrína lépett működésbe. Veszélybe került a centralista állam érdekképviselet azáltal, hogy Bezák érseket függetlenedni vélték Vatikántól. Keresd a pénz útját és megtalálod annak célját! A vatikáni inkvizítor négy témakört felölelő tizenegy kérdést intézett az érsekhez. (A számok fontossága e ügyben is: négyes szám az ember száma, teljesség és tökéletesség, alaposság és bölcsesség. A tizenegyes számban megjelenő egyes szám: az őskezdet és teremtés szimbóluma.) A négy témakör: hivatali, teológiai, erkölcsi és gazdasági jellegűek voltak. A gazdasági vádpont az említett pénz útja! Az érsekség három kölcsönös felelősségű társaságot (Kft) alapított (Bezák kettőt ismert el), amelyet laikusokra bízott...itt a lényeg és indulhat a mellé-magyarázat! A számok már elárulták az ítéletet és nem kellett volna újabb bűnnel sújtani a lefejezésre váró érseket, miszerint még a pápai titkot is megsértette, nos Isten káromlás helyett egy picinyke jogi módosítás.

Feltételezhetjük, hogy a vatikáni hatalmi harc „rossz” oldalán állt Bezák érsek úr és a regnáló vonal idejében takarított, de a módszer! Tisztelt tudós elmék, ettől Önök többre képesek! Azért megemlítem: az egyik kérdés, azt taglalta, hogyan szólította a pápát. A 6-os számú kérdés, amely azt firtatta, hogy az érsek olyan személyekkel vette magát körül, akik „homoszexuálisok, illetve gyermekük van” és a többi kérdés is hasonló szinten van...leírtam, hogy az olvasónak legyen belátása a témára, bár említésre sem méltó!

Bezák érsek ártatlannak vallja magát az ő ellene felhozott vádakban, kérte a vádló személyét a vádban, nos a vatikáni Anonymus vádolta meg és ítélte el...Itt tér el a módszer a Galileo pertől, ahol is a vád meg lett nevezve, Bezák ügyben nincs a vádnak neve! Az eredménye a kettő „pernek” hasonló! A beláthatatlan társadalmi és etikai következmények meggátlása...

Még, ha bűnös lenne, akkor sem érdemelne ilyen lejarattatást! A római katolikus egyház nyíltan önmagát járattatja le, vajon miért? A hatalmi harcban alul maradt fél így bosszul, hogy önmaga lejárattatástól se retten vissza?

Újabb szimónia* (latinul simonia) kísérlettel állunk szemben?

Igen, megérett a III. vatikáni zsinat, mely összhangba hozza Vatikánt a világgal!

A következő részben foglalkozom Balcsák Szilárd atya ügyével is.

Margit Zoltán

*a neve annak a kánonjogi vétségnek, amelynek lényege egyházi és lelki javaknak anyagi előnyök árán megszerzése vagy áruba bocsátása.


Péter szól a kakas már...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék