2012. augusztus 3., péntek

A klérusnak is (m)elege van...


A hatalom nem szent dolog...

A melegben elméláztam a kléruson. Zajlik az élet a hatalom evilági, -túlvilággal fenyegetőző szárnyában is. Itt is, ott is. A fejemet arra a hírre kaptam fel, hogy a szentszékben már az útódláson gyűlt meg a vita. A "fő fehér mágus", azt üzente sötét nagyúrnak, hogy „Szomorúság költözött a szívembe”, mert ugyebár az ő összeesküvési módszerét vélte felfedezni. A „Vatileaks” nevezetű botrányról van szó, nevezetesen vatikáni levelek kiszívárogtatása, majdan könyformában közreadott XVI. Benedek titkos iratai c., amely felborzolta újra a hívő sereg táborát, újból megrengetve annak hitében...


Hatalomról van szó és a hatalom nem szent dolog. A hatalommal élő hatalmasságok hajlamosak, olyan ügyekbe bonyolódni, melyek a főbűnök kategóriájába sorolandók, de ahogyan Kajafásnak is megbocsájtatott az első írásos vallási koncepciós perrel tarkított gyilkosságok sorozat cca. 2000, úgy a jelenlegieknek is, -csakis a kereszthalálban értünk (?!) megfeszített Krisztusunk nevében (felőlem még élhetne ma is) majdan ezer év múlva elnézést kérnek a gazemberségért és kitől a kőfalaktól?! Igen, tudjuk a főpapi hatalom megőrzése volt a cél az imperialista Róma segédletével, nos bölcs barátom által: „A történelem ismétli önmagát” fejezet van ismét a kezünkben.

A hatalom mételyei: korrupció, nepotizmus...és ki az áldozat? Jelen esetben egy szerencsétlen Paolettónak becézett komornyik lesz, mert állítólagosan ő szivárogtatta a szívárogtatni valót. Na-ne, hogyan férhetett hozzá a főméltóságok levelezéseihez a mai biztonság-technológia mellett? Sehogy! Éppen a pápa magántitkára fogott gyanút...Az össznépi hülyítés a középkori szinten maradt...

Áldozatból bűnbak...

A”Vatileaks”-nak a célja a pápa noszogatása volt, hogy végre valahára tegyen már valamit a vatikáni korrupciós ügyek felgönygyülitése érdekében, necsak a szófecséréléssel töltse idejét, hanem lépjen a tettek mezejére. Ahogyan a nagykönyvben írva vagyon, egy kisember feje porba hull és folytatódik minden úgy, ahogyan előtte volt. Klasszikussá vált már, hogy nem a tettest büntetik meg, hanem azt, aki a tettesre rámutatott...

A célja e hadműveletnek, XVI. Benedek meggyengítése. A Szent Péteri trónra való alkalmatlanságának bizonyítása és az utódlás előkészítése volt. Egyszerű a képlet, aki nem tud rendet tartani udvarában az nem alkalmas a hatalom gyakorlására-megtartására. Mivel a pápa haláláig van hatalomban, akkor egy picinyke stressz belekúszik életébe, meggyöngíthető így egészségi állapota, ezt követi a természet. Figyelembe véve, hogy II. János Pál 84. évesen hunyt el, XVI. Benedek most 85. éves...

Sodano és Bartone a két főrivális

A hatalom pilléreinek harcosai: Tarcisio Bertone Vatikán kormányfője (államtitkár), Angelo Sodano bíboros és Carlo Maria Vigano a Vatikán USA nagykövete.

Tarciosi Bertone kormányfőt, főként azért nem kedvelik, mert saját embereit tette kulcspozicíóba és felbontotta a bevált "hatalmi" rendet a Vatikánon belül.

Angelo Sodano bíboros II. János Pál államtitkára volt, értelemszerűen szemben áll útódjával, saját protezsáltját próbálja még az idén helyébe ültetni, így előkészíti a pápai hatalom megszerzését. Gondot okoz neki, hogy a „Krisztus légiója” katolikus szerzetes rend alapítója, amely pedofil botrányokba keveredett, amelyet ő „piti pletykának” nevezett el.

Carlo Maria Vigano a Vatikán USA nagykövete a vatikáni pápai bizottság elnökhelyettese. Az ő neve szerepel a kiszivárogatott leveleken aláíróként, amelyben a pápát kéri a korrupciós ügyek felgöngyölitésre. Vatikánban pénzügyi reformerként sok ember tyúkszemére lépett, a legnagyobb eredménye 2009.- ben átvett 9 millió dolláros államadósságot 2011.-re 40 millió dolláros nyereséggé változtatta! A jutalom áthelyezés az USA-ba, mert konkurenciája lett Tarciose Bertone államtitkárnak, hívei ezt követően halálosan megfenyegették Bertonet ...

Amennyiben sakkozunk, akkor jelenleg Sodano bíboros „légiója” áll az élen, de amíg a szürke füst meg nem jelenik, addig sok minden fog még történni a Szent Péter téren, főként figyelembe véve, hogy a XVI. Benedek az élők soraiban van még...

Addig is újabb botrány rázza meg Vatikán várost, egy 30 évvel ezelőtt 15 éves eltünt lány Emanuella Orlandi ügyében felevenített nyomozás végett a hercegek és bíborosok közé temetett maffiózó sírját is felnyították és a szálak, hogy nem, vatikáni tisztségviselőkhöz vezetnek...

A klérusnak igazán melege és elege van az idei igen forró nyárból, mert igen nehéz az 1,2 milliárdra szaporodott nyájat „félre” vezetgetni Isten szent színe előtt...

Igen, tudok a szlovákiai Róbert Bezák érsek leváltási ügyéről és tudok a péterrévei Balcsák Szilárd atyáról is, a következőkben fogok szólani e témában, mert ugyebár Balcsák Szilárd útódja az „össznépi lavorban” a világhálón, azt a kijelentést tette, hogy: „aki a püspök úr határozata ellen van az a sátánt szolgálja”...

Ki is szolgálja a sátánt? Szemszög kérdése...

Meleg van testvéreim, de még melegebb lesz! Imádkozom, hogy soha többé Isten szent színe előtt mágján ne égjen el senki, bár sokan visszahoznák e romlott korokat, tanokat...

Nekem is melegem és elegem van ebből, mint a klérusnak! Mára éppen elég ennyi!

Margit Zoltán
Forrás: CNN, National Catolic Reporter, AP, LOsverattore Romano, La Stampa, La Republica, Vati Leaks

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink