2011. április 23., szombat

Áldott húsvétot kívánok!

Ecce homo!
Íme az ember! Ismét húsvétot ülünk és elgondolkodunk Jézus Krisztus történetén, amely azóta is nap, mint nap ismétlődik. Szemforgató hamisprókátorok, csalók, árulók, adószedők, halászok, mennyei nép...A világgal meg kell békélni, hiszen a bárány az áldozati a farkas meg a kárhozati lénye világunknak.
A megváltás a bűn alóli feloldozás és e körforgás. Mi a bűn? Ki a bűnös? 
Ma a XXI. században alapvető erkölcsi és moráliskérdések egy környi váltáson mennek át, ami anno bűn volt az ma dicsőséges tett, ami anno erény volt az ma már szégyen!
Előjelei voltak e változásnak, amikor is Barabás nevű rab kiváltása a nép részéről Jézust feláldozva, aki az igaz ember volt, az első írásos bizonyítékkal bíró homo sapiens, a gondolkodó ember! Az ember!
Ki a bűnös Jézus kereszthaláláért? Kajafás főpap és barátja Poncius Pilátus, aki némi sextertiusért mindent megtett, még kétezer katolikust is kivégeztetett a nagy római birodalom erőfitogtatása gyanánt! Az ideológiai felbujtó, ötletgazda Kajafás főpap volt ő lelkén szárad az első írásos politikai, ideológiai és vallási alapokra terelt koncepciós per, amely brutális gyilkossággal végződött és Jézus kereszthalálával beteljesedett, amint az írás utalt rá.
Igen a főpap megremegett Isten fia láttán és hallatán, veszélybe került a papi hatalom és előnyjog, de legfőképpen a rendszer esett végveszélybe, amely kényelmet biztosított elöljáróinak így a főpapoknak. Az ő elképzelésük alapján csakis Róma fennhatósága alatt maradhatott fenn a papi kánaáni állapot. Kajafás a Rómával való viszonyának elmérgesedését féltette és ezért fordult szembe a Jézus nevezetű emberrel, az Isten fiával! Az ember embernek farkasa a bárány meg lészen szolgalelkű példamuatató, egy bárányban mily bölcselet búvik meg! Az áldozatból lett a bűnbak, mennyire ismerős recept ez a mai világunkban is!
Mennyi Kajafás, Júdás és Péter tevékenykedik környezetünkben és mennyien Tamáskodnak jövőnk felett, akiknek sem írás sem törvény nem szabhat gátat pusztító tevékenységük felett! Én úgy érzem nem tanultunk Jézus Krisztustól, a hatalom éhes uralkodni vágyók továbbra is mételyezik társadalmainkat az Úr nevére hivatkozva, de nem Jézus Krisztus tanításait alkalmazva emberbaráti szeretetre tanítva! 

Reggel halottam a kakasszót és újból a legjobbikat veszítettük el, Barabások meg vidáman éldegélnek, igen beteljesedett, ahogyan az írás megjövendölte!

Áldott, kegyelmes Húsvétot kívánok!
Margit Zoltán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink