2012. szeptember 19., szerda

Jézus feleségére utal egy régészeti lelet


Mária Magdolnát a Názáreti Jézus
 egy megkülönböztetett tanítványaként említik
 úgy a kanonikus Új Testamentumban,
 mint a különböző Apokrif Evangéliumokban.  

Karen King bibliakutató szerint egy 4. századi, kopt nyelven íródott papirusztekercs-darab világos utalásokat tartalmaz arra nézve, hogy Jézusnak felesége volt.
A korai kereszténység történetével foglalkozó Karen King (Harvard Divinity School) egy római konferencián mutatta be a leletet.


A tekercsen több más mondattöredék mellett ez olvasható: "Jézus mondá nekik", majd a mondat egy vesszővel elválasztva úgy folytatódik: "A feleségem...". Ám ez a másik mondat nem fejeződik be, tehát nem lehet tudni, hogy egészen pontosan kiről és kinek a feleségéről beszél a továbbiakban Jézus. Egy másik szövegrészlet szerint a feleség Jézus tanítványává válhat. A tekercsen lévő feliratokat lásd az eredeti sajtóközleményben, ezen az oldalon.

-Ugyanakkor a papirusz forrását nem nevezte meg King, így a dokumentumot még további, komoly vizsgálatoknak kell alávetni, a forráskritika szabályainak megfelelően.
King szerint ez Mária Magdolnára utalhat. Egyelőre viszont az sem eldöntött kérdés, hogy a történeti Jézus hol született, hogyan nőtt fel, így a fiatal korára vonatkozó feltételezéseknek és kombinációknak igen sok változata van. (Betlehemben vagy Názáretben való születése is bizonytalan, sőt két Betlehem is szóba került már születési helyeként.)

-Ugyanakkor a kopt kézirattal kapcsolatban más szakértők kevésbé lelkesek. Jim West, egy amerikai baptista lelkipásztor, a téma egyik szakértője a BBC-nek King bejelentése kapcsán így nyilatkozott: "egy papirusztöredék megjegyzése nem bizonyít semmit", hiszen nem több, mint egy lényegi összefüggéseitől megfosztott kijelentés.

A BBC megjegyzi, hogy bár King szerint a papirusz hiteles, azért további vizsgálatok szükségesek az eredetiség igazolására. Így például a tinta vegyelemzése is várat még magára. Az NBC amerikai tévécsatorna egyik blogja viszont azt hangsúlyozza, King maga sem állítja, hogy a papirusztöredék bizonyítékot szolgáltatna Jézus megházasodására. Inkább a korai keresztény egyházon belüli vitákra utal, amelyek a cölibátusról és a nők helyzetéről, megítéléséről szóltak.

A Harvard Egyetem honlapján kérdés-felelet formájában tárgyalják a papirusz kapcsán felmerült problémákat. Először is a közleményben hangsúlyozza az egyetem, hogy a papirusz nem bizonyítja Jézus házasságát. Ugyanakkor arra sem szolgáltat bizonyítékot, hogy a "történelmi Jézus" nem volt házas. A most előkerült dokumentum feltehetően negyedik századi, ezért időben távol van már Jézus korától. Mindazonáltal az, hogy Jézus nőtlen volt, nem szerepel a Jézus korában készült iratokban, először a Kr. u. 2. századtól bukkannak fel a nőtlenségére vonatkozó állítások. A cölibátusról szóló vitákban merült fel, körülbelül a halála után egy évszázaddal a kérdés, hogy megházasodott-e Jézus. A most felbukkant papirusz mindössze arra lehet fontos bizonyíték - ha a hitelességét minden kétséget kizáróan igazolni lehet -, hogy a keresztény egyházban viták folytak ezekről a kérdésekről.

A dokumentum hitelessége kapcsán már említettük, a Harvard kutatói is elismerik, hogy a tintát még elemezni kell, de a papirusz anyaga és a kopt szöveg hitelesnek minősíthető a szakértők szerint. Sőt a papirusz és a tinta kölcsönhatásba lépése sem ad okot arra, hogy hamisítvány lenne a most előkerült irat. Mindezt nemcsak a Harvard Dinity School, hanem a New York-i Institute for the Study of the Ancient World szakértője, Roger Bagnall és a Princeton Egyetem specialistája, AnneMarie Luijendijk is megerősítette.

Origo - Harvard Divinity Scool - Cosmicblog  - BBC

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm a megjegyzését!

Népszerű bejegyzések

Dr. Gundy Sarolta - Tárogató válogatás 2015.

Szabó Angéla - Holtszezon - Katonaáldozataink

Globális vidék